Bestemmingsplan akkoord

De gemeente heeft akkoord gegeven op de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan. Met in acht neming van een mogelijke gang naar de Raad van State door omwonenden kunnen we door naar de fase van de omgevingsvergunning. Gemeenteblad 2022, 450647 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)