Uitspraak Raad van State

Vandaag heeft de Raad van State de bezwaren van enkele omwonenden tav de wijziging van het bestemmingsplan van de gemeenten ongegrond verklaard. Omdat de omgevingsvergunning al onherroepelijk was, maakt dit feitelijk niet uit. Toch kunnen we hiermee een hoofdstuk afsluiten en hopen we onze relatie met de bezwaarmakers als goede Lees meer…

Omgevingsvergunning verleend

Om te kunnen bouwen hebben we als Toekomstmuziek een bouwvergunning nodig. De Gemeente kijkt daarvoor onder andere naar de grootte van het gebouw, de ontsluiting etc. Deze aspecten vinden wij ook belangrijk en hebben daar rekening mee gehouden. De bouwvergunning is ons verleend.

Bestemmingsplan akkoord

De gemeente heeft akkoord gegeven op de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan. Met in acht neming van een mogelijke gang naar de Raad van State door omwonenden kunnen we door naar de fase van de omgevingsvergunning. Gemeenteblad 2022, 450647 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)