Historie van de wijk

De kavel die we hebben gekocht ligt in een interessant stukje Hees. Villa De Beuken aan de Kerkstraat werd in 1912 gebouwd in opdracht van de familie Noë-Fikkert. Aan de linkerkant van Villa De Beuken woonde de bekende arts dr. de Blécourt en rechts stond het buitengoed Andelshof. Een geliefde plek om te wonen voor de meer vooraanstaande Nijmegenaren uit die tijd. Na de Tweede Wereldoorlog zou dit veranderen. Zorg nam de plaats in van particulier bezit. Andelshof werd het Jozefklooster, dat al jaren de opvang regelt van ouderen, de laatste jaren onder de vlag van de Waalboog. De zusters van Bethanië namen Villa De Beuken over en daarin werden kinderen opgevangen die uit de ouderlijke macht waren ontzet. Daar waar het huis van dr. de Blécourt stond bouwden de zusters een kloostergebouw.

Wij willen achter Villa De Beuken gaan wonen - dat is het voormalige speelterrein van de kinderen - en de twee functies van deze omgeving combineren: wonen en zorg. Zij het dan dat de zorg niet, zoals in de tijd van de zusters, aan het zicht wordt onttrokken. Integendeel. De bedoeling is juist dat we ons, enigszins vergelijkbaar met het Jozefklooster, naar buiten willen richten en sociale waarde willen toevoegen aan de buurt.