Woonlocatie

Onze kavel is een voormalige tuin die ligt achter Villa De Beuken - Kerkstraat 5, Nijmegen - en te midden van veel groen. Vlakbij zijn belangrijke voorzieningen te vinden, zoals (medische) zorg, winkels en openbaar vervoer.

Voorafgaand aan de koop hebben we overleg gevoerd met:

  • ambtenaren van de Gemeente. Men staat positief tegenover ons plan op die locatie, wat is vastgelegd in een intentieverklaring;

  • de Provincie Gelderland. Van deze instantie hebben we subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek ontvangen;

  • en de Vereniging Dorpsbelang Hees. Ook deze Vereniging staat in principe positief tegenover ons plan op die locatie.

De aanwonende buren hebben we geïnformeerd over ons voornemen en betrekken we op relevante momenten bij de uitwerking ervan.

Omdat de kavel nog geen bouwbestemming heeft is het nodig om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. In deze fase bevinden wij ons momenteel.