Indicatie planning

Het aangepaste bestemmingsplan is in september 2022 goedgekeurd.

Wij verwachten dat de planning als volgt zal zijn:

  • medio 2021: start van de bestemmingsplanprocedure (gereed)
  • najaar 2022: vaststelling bestemmingsplan door gemeente (gereed)
  • voorjaar 2023: traject omgevingsvergunning (afgerond: definitief verleend)
  • najaar 2023: aannemersselectie (afgerond: we gaan met Rotsbouw in zee)
  • begin 2024: begin van de bouw
  • zomer 2025: oplevering gebouw
  • najaar 2025: afwerking en verhuizing