Uitgangspunt voor de berekening is het realiseren van 10 appartementen van iets meer dan100 m2. De appartementen op de 2e verdieping hebben het grootste vloeroppervlak. Op basis hiervan heeft BIEB een inschatting gemaakt van de V.O.N.-prijs per wooneenheid. Die ligt rond €565.000,- (vanaf-prijs). Dit bedrag is marktconform en uiteraard afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

En voor alle duidelijkheid: in de V.O.N.-prijs zijn ook alle kosten voor de ontwikkelfase, een stelpost voor keuken en badkamer en de gezamenlijke ruimtes, w.o. de grote tuin, verdisconteerd. Het koopcontract biedt dus veel meer dan enkel en alleen de aankoop van een privé-woning.

Indicatie planning

Het aangepaste bestemmingsplan is in september 2022 goedgekeurd.

Wij verwachten dat de planning als volgt zal zijn:

  • medio 2021: start van de bestemmingsplanprocedure (gereed)
  • najaar 2022: vaststelling bestemmingsplan door gemeente (gereed)
  • voorjaar 2023: traject omgevingsvergunning (afgerond: definitief verleend)
  • najaar 2023: aannemersselectie
  • begin 2024: begin van de bouw
  • zomer 2025: oplevering gebouw
  • najaar 2025: afwerking en verhuizing