Onze Vereniging Toekomstmuziek is voortgekomen uit een plan voor het opzetten van een CPO-bouwproject.

CPO staat voor: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

In eigen beheer bouwen

Vanuit het CPO willen wij met een aantal mensen in eigen beheer gaan bouwen. Samen, omdat je dan sterker staat. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we op 2 september 2019 de Vereniging Toekomstmuziek opgericht.


Wij, de leden van de Vereniging, vormen op dit moment een groep van acht personen - 3 koppels en 2 alleenstaanden - en zijn allemaal ouder dan 55 jaar. Als goede buren onderzoeken we hoe we met elkaar de regie kunnen voeren over onze toekomst, liefst in combinatie met mensen van een jongere generatie. Aspecten die we in dit verband waardevol vinden zijn wederkerigheid, gedeelde belangen, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.

Gekochte kavel

Eind 2019 hebben we samen een kavel van ruim 3000 m2 gekocht in de Nijmeegse wijk Hees. Hierop willen we maximaal 10 privé-wooneenheden bouwen, plus enkele gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een ontmoetingsruimte en logeerkamers.

Er is plaats voor geïnteresseerden!

Omdat we met 5 huishoudens zijn betekent dit dat 5 van de 10 privé-wooneenheden bezet zijn. Voor de overige 5 wooneenheden zoeken we nog geïnteresseerden die, net als wij, in gezamenlijkheid, duurzaam en levensloopbestendig willen wonen. Een schatting van de koopprijs vind je op de pagina Kosten en planning.

CPO-project en begeleiding

Sinds onze plannen concreter zijn geworden zijn we ons gaan richten op allerlei formele zaken. We zijn als Vereniging Toekomstmuziek ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben een architect in de arm genomen. Omdat we beseffen dat we niet alles zelf kunnen organiseren en ook niet beschikken over alle vereiste deskundigheid hebben we adviesbureau Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) ingeschakeld. Dit bureau heeft de haalbaarheid van ons CPO-project onderzocht en houdt samen met ons toezicht op de planning, kwaliteit en de financiën. Voor de bekostiging van het haalbaarheidsonderzoek hebben we subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland. We kunnen de weg die we hebben ingeslagen dus vervolgen.