Indicatie kosten

Het uitgangspunt voor de berekeningen is het realiseren van 10 wooneenheden of appartementen. Op basis hiervan heeft BIEB in het haalbaarheidsonderzoek een schatting gemaakt van de V.O.N.-prijs per wooneenheid.

De ondergrens zal ongeveer € 320.000 zijn (wooneenheid van +/- 75 m2), de bovengrens ongeveer € 450.000 (wooneenheid van +/- 100 m2). Deze prijzen zijn marktconform en uiteraard afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

En voor alle duidelijkheid: in de V.O.N.-prijzen zijn ook alle kosten voor de ontwikkelfase en de gezamenlijke ruimtes, w.o. de grote tuin, verdisconteerd. Het koopcontract biedt dus veel meer dan enkel en alleen de aankoop van een privé-woning.

Indicatie planning

Omdat de kavel nog geen bestemming heeft voor woningbouw is het nodig om een bestemmingsplanwijziging aan te vragen. In deze fase bevinden wij ons momenteel.

Wij verwachten dat de planning als volgt zal zijn:

  • medio 2020: start van de bestemmingsplanprocedure

  • in 2e kwartaal 2021: indienen aanvraag voor de bouwvergunning

  • medio 2021: keuze voor aannemer en aanbesteding

  • eind 2021: begin van de bouw

  • in voorjaar 2023: oplevering gebouw

  • in zomer 2023: afwerking en verhuizing