Onze woonwensen

De meeste mensen grijpen graag de kans om op een plezierige, gezonde, actieve en zinvolle manier te wonen en te leven.

Wat zijn dan zoal de mogelijkheden?

Een ervan is wonen in een groep met gelijkgestemden, liefst van verschillende leeftijden. Een groep waarin elk individu een plek heeft én waarin je er voor elkaar kunt zijn. Samen leven in een woongemeenschap.

We hebben allemaal de behoefte om te leven en te wonen op een sociale en solidaire wijze, zodat sociaal isolement verminderd of voorkómen kan worden. We respecteren elkaar, bieden goed nabuurschap en passende hulp waar die nodig is.

Met de buurt waarin we gaan wonen willen we een plezierige relatie opbouwen en onderhouden.

Onze toekomstige woningen zijn duurzaam en onderhoudsarm gebouwd, levensloopbestendig, hebben gezamenlijke voorzieningen, zijn energiezuinig – liefst energieneutraal – en omgeven door veel groen.

Meerwaarde van gezamenlijk wonen

Gezamenlijk wonen kan in onze optiek waardevolle maatschappelijke voordelen opleveren. Zoals:

  • meer sociale cohesie, meer veiligheid, grotere geborgenheid en minder eenzaamheid
  • Er zijn immers in de directe nabijheid volop gelegenheden voor contacten en ontmoetingen;
  • het voorhanden zijn van hulp van medebewoners (voor het doen van boodschappen, eten koken, etcetera);
  • de toename van de sociale kwaliteit van de woonwijk (het ondersteunen resp. activeren van buurtinitiatieven, inzet van gemeenschappelijke ruimtes);
  • de kostenbesparing door zelfbeheer.

Gericht op de wijk

Een plezierige en soepele relatie met de buurtbewoners vinden we van groot belang, evenals het hebben van een positieve en sociale betekenis voor onze directe omgeving. Vandaar dat we de gezamenlijke ruimte, die we het ‘hart van het gebouw’ noemen, beschikbaar willen stellen voor bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vergaderingen van de “Vereniging Dorpsbelang Hees” of (spontane) ontmoetingen met buurtbewoners.

In de notitie “Heerlijk Hees”, het Wijkaanpakprogramma 2016 van Hees, is te lezen dat de wijkbewoners behoeftes en wensen hebben waaraan wij een steentje willen en kunnen bijdragen.