Gericht op de wijk

Een plezierige en soepele relatie met de buurtbewoners vinden we van groot belang, evenals het hebben van een positieve en sociale betekenis voor onze directe omgeving. Vandaar dat we de gezamenlijke ruimte, die we het ‘hart van het gebouw’ noemen, beschikbaar willen stellen voor bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vergaderingen van de “Vereniging Dorpsbelang Hees” of (spontane) ontmoetingen met buurtbewoners.


In de notitie “Heerlijk Hees”, het Wijkaanpakprogramma 2016 van Hees, is te lezen dat de wijkbewoners behoeftes en wensen hebben waaraan wij een steentje willen en kunnen bijdragen.