Meerwaarde van een woongemeenschap

Een woongemeenschap kan naar ons idee waardevolle maatschappelijke voordelen opleveren. Bijvoorbeeld:

  • meer sociale cohesie, meer veiligheid, grotere geborgenheid en minder eenzaamheid. Er zijn immers volop gelegenheden om elkaar te ontmoeten;

  • vermindering van de vraag naar ondersteuning of zorg omdat er hulp van medebewoners voorhanden is (voor boodschappen doen, eten koken etc.);

  • toename van de sociale kwaliteit van de woonwijk (ondersteunen resp. activeren van buurtinitiatieven, inzet van gemeenschappelijke ruimtes);

  • kostenbesparing door zelfbeheer;

  • betere doorstroming op de huizenmarkt omdat de woningen van de toekomstige bewoners vrij komen.