Meerwaarde van gezamenlijk wonen

Gezamenlijk wonen kan in onze optiek waardevolle maatschappelijke voordelen opleveren. Zoals:

  • meer sociale cohesie, meer veiligheid, grotere geborgenheid en minder eenzaamheid. Er zijn immers in de directe nabijheid volop gelegenheden voor contacten en ontmoetingen;

  • het voorhanden zijn van hulp van medebewoners (voor het doen van boodschappen, eten koken, etcetera);

  • de toename van de sociale kwaliteit van de woonwijk (het ondersteunen resp. activeren van buurtinitiatieven, inzet van gemeenschappelijke ruimtes);

  • de kostenbesparing door zelfbeheer.