Onze woonwensen

De meeste mensen grijpen graag de kans om op een plezierige, gezonde, actieve en zinvolle manier te wonen en te leven.

Wat zijn dan zoal de mogelijkheden?

Een ervan is wonen in een groep met gelijkgestemden, liefst van verschillende leeftijden. Een groep waarin elk individu een plek heeft én waarin je er voor elkaar kunt zijn. Samen leven in een woongemeenschap.

We hebben allemaal de behoefte om te leven en te wonen op een sociale en solidaire wijze, zodat sociaal isolement verminderd of voorkómen kan worden. We respecteren elkaar, bieden goed nabuurschap en passende hulp waar die nodig is.

Met de buurt waarin we gaan wonen willen we een plezierige relatie opbouwen en onderhouden.

Onze toekomstige woningen zijn duurzaam en onderhoudsarm gebouwd, levensloopbestendig, hebben gezamenlijke voorzieningen, zijn energiezuinig - liefst energieneutraal - en omgeven door veel groen.