Onze woonwensen

De meeste mensen willen graag de kans hebben om een plezierige, gezonde, actieve en zinvolle manier oud(er) worden. Wat zijn dan de mogelijkheden?

Een ervan is wonen in een groep met gelijkgestemden, die het ‘ouder worden en zijn’ zo aantrekkelijk mogelijk willen maken. Voor elk individu én voor elkaar. Samen leven in een woongemeenschap.

We willen met elkaar leven en oud(er) worden op een sociale en solidaire wijze en sociaal isolement zien te voorkomen. We respecteren elkaar, bieden goed nabuurschap en steun waar dat nodig is. Met de buurt waarin we gaan wonen willen we een plezierige relatie opbouwen en onderhouden.

De woningen waarin we willen leven zijn duurzaam en onderhoudsarm gebouwd, levensloopbestendig, hebben gezamenlijke voorzieningen, zijn energiezuinig - liefst energieneutraal - en omgeven door veel groen.