Ons plan is om 10 zelfstandige wooneenheden te bouwen, met oppervlaktes van iets meer dan 100 m2. KdV architectuur, het architectenbureau waarmee we samenwerken, heeft een fraai en duurzaam appartementenhuis ontworpen dat bestaat uit drie verdiepingen. De appartementen op de tweede verdieping zijn wat groter dan 100m2, omdat deze zich onder het dak bevinden en voor een deel schuine wanden hebben.

Het resultaat zal dus een kleinschalige woonvorm zijn, die ruimte biedt aan maximaal 20 personen. En bij voorkeur met mensen van verschillende leeftijden (45+), zodat de groep qua omvang en leeftijdsopbouw krachtig en vitaal blijft.

Daarnaast hebben we behoefte aan ruimtes die we met elkaar kunnen delen, zoals een multifunctionele ontmoetingsruimte (het ‘hart van het gebouw’), logeerkamers, hobby- en/of bergruimtes en een tuin. Het delen heeft ook betrekking op materiële zaken (auto’s, apparatuur), omdat dit milieuvriendelijker, kosten- en ruimtebesparend is.

Locatie

Ons perceel is gelegen in de wijk Hees te Nijmegen, achter de Villa de Beuken aan de Kerkstraat.

In de wijk

Het kavel dat we hebben gekocht ligt in een interessant stukje Hees, waar zich veel monumentale panden bevinden. Zo werd bijvoorbeeld Villa De Beuken in 1912 gebouwd in opdracht van de familie Noë-Fikkert.

Aan de linkerkant van Villa De Beuken woonde de bekende arts dr. de Blécourt en rechts stond het buitengoed Andelshof. Een geliefde plek om te wonen voor de meer vooraanstaande Nijmegenaren uit die tijd.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een verandering. Zorg nam de plaats in van particulier bezit. Andelshof werd het Jozefklooster, dat al jaren de opvang regelt van ouderen, de laatste jaren onder de vlag van de Waalboog. De zusters van Bethanië namen Villa De Beuken over en daarin werden kinderen opgevangen die uit de ouderlijke macht waren ontzet. Daar waar het huis van dr. de Blécourt stond bouwden de zusters een kloostergebouw.